درباره شرکت

شرکت آرگون صنعت در سال 1374 فعالیت خود رابا هدف طراحی و ساخت انواع مخازن استينلس استیل مورد نیاز در صنایع غذایی، لبني، نوشیدنی وهمچنین مخازن حمل شیر، مواد شیمیایی، گـلوکـز، روغنـهای خـوراکی و غـیره آغــاز نمود. رشـد صعـودی این شرکت در دهـه اخیر مـرهون خلاقیـــت و نـوآوری مدیران،تنوع محصول ، پاسخگویی ، رضایت و اعتماد مشــتریان و بــهره گیــــری از نیــروهای متخصص و اطمینان از بـکارگیری دانش فـنی روز دنـیا در صنعت استینلس استیل می باشـد .

shop image